Investigació: APLICACIÓ AGRONÒMICA DE RESIDUS ORGÀNICS TRACTATS I ESTABILITZATS