Investigació: DESENVOLUPAMENT BIOTECNOLÒGIC DE NOUS AGENTS ACTIUS