Investigació: TÈCNIQUES FÍSIQUES DE CARACTERITZACIÓ