Investigació: CONCEPTES BÀSICS DE QUÍMICA SUPRAMOLECULAR