Investigació: NANOMATERIALS MOLECULARS: MÈTODES DE PREPARACIÓ, PROPIETATS I APLICACIONS