Investigació: ÚS DE LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR PER A LA PREPARACIÓ DE NANOESTRUCTURES I NANOMATERIALS