Investigació: FONAMENTS FÍSICS DE LA VISIÓ ARTIFICIAL