Investigació: ESTUDI I INVESTIGACIÓ SOBRE PATOLOGIA GINECOLÒGICA