Investigació: ANÀLISI I SIMULACIÓ DE SISTEMES MECÀNICS