Investigació: MEMBRE DEL CONSELL DE GOVERN TRIAT PEL CLAUSTRE SECTOR C1