Investigació: SUBDELEGAT DE PROGRAMA DE POSTGRAU OFICIAL. PRIMER CURS