Investigació: DIRECTOR/A DEL CENTRE DE RECERCA CRIMINA PER A L'ESTUDI I PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA