Investigació: Curs 1 de Grau en Enginyeria Elèctrica