Investigació: Curs 2 de Grau en Enginyeria Elèctrica