Investigació: Curs 4 de Grau en Enginyeria Elèctrica