Investigació: Introducció a la Fisiologia. Homeòstasi i sistemes de control. Composició del medi intern, compartiments corporals i intercanvi.