Investigació: UNITAT DIDÀCTICA I: INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA