Investigació: EXPRESSIÓ I TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA