Investigació: La dimensió internacional dels processos polítics