Investigació: El mecanisme de mercat: La demanda i l'oferta.