Investigació: L'enfocament macroeconòmic i la comptabilitat nacional.