Investigació: La intervenció del sector públic en l'economia i la política fiscal.