Investigació: INTRODUCCIÓ A l'ESTUDI DE LES PROPIETATS FISICOQUÍMIQUES DELS ALIMENTS