Investigació: Legislació aplicable al procés de producció