Investigació: ELS SENTITS I LES PROPIETATS SENSORIALS