Investigació: LES CONDICIONS DE TREBALL I ELS JUTGES