Investigació: Hidrocarburs insaturats no aromàtics.