Investigació: Conèixer i entendre els problemes dermatològics més freqüents en la pràctica clínica. Valorar el paper del farmacèutic en aquesta atenció.