Investigació: Resposta en frequència dels amplificadors