Investigació: Unitat didàctica 2: VARIABLES INDIVIDUALS I APRENENTATGE ESCOLAR