Investigación: Talleres (9 horas) 6 talleres de 1,5 horas