Investigació: Seminari "Apertura d'una clínica podológica".