Investigació: EL PAPER DE LES EMOCIONS EN L'ENVELLIMENT