Investigació: DESENROTLLAMENT HISTÒRIC, BASES TEÒRIQUES I CONCEPTES BÀSICS