Investigació: INTRODUCCIÓ A LA SÍNTESI DE MECANISMES