Investigació: UD 3. Propietats de les substàncies pures