Investigació: La Generació Elèctrica i els Servicis d'Ajust o Complementaris