Investigació: Energies Renovables. Integració en el Sistema Elèctric