Investigació: Propagació d'ones electromagnètiques en medis confinats