Investigació: Problemes de seguretat en xarxes i solucions als mateixos