Investigació: Aplicacions pràctiques de Tecnología de xarxes inal.làmbriques