Investigació: Introducció als sistemes digitals programables.