Investigació: Dimensionat, càlcul de les instal·lacions i necessitats de fred en aquestes instal·lacions