Investigació: MÒDUL 1. ASPECTES GENERALS DELS RESIDUS