Investigació: Afeccions sobre el territori. De caràcter ambiental