Investigació: Afeccions sobre el territori. Planejament urbanístic.