Investigació: Afeccions sobre el territori. Dominis públics i altres