Investigació: FERRAMENTES MAQUINARI EMPLEADES EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS I ENERGÈTICS