Investigació: ASPECTES PRÀCTICS EN LA COORDINACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN OBRES.