Investigació: LEGISLACIÓ EUROPEA I ESPANYOLA SOBRE PREVENCIÓ, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.